תקשורת אלחוטית WiFi

huji-guest

ברחבי הקמפוס פזורות נקודות גישה אלחוטיות המספקות תקשורת אלחוטית במרבית כיתות הלימוד, בכל אולמות הלימוד, בחוות המחשבים, בספריה, בכיתות המחשב וברחבת הדשא לרווחת הסטודנטים וכל אוכלוסיית הקמפוס. יש להתחבר לרשת huji-guest (ללא סיסמה). אם מעוניינים לגשת למאגרי מידע אוניברסטאיים, יש להתחבר למערכת Open Athens או Rumba.

בכל המעונות קיים אינטרנט אלחוטי, ויש להתחבר לרשת huji-dorms (ללא סיסמה).

במעבדות החוקרים ובמכוני המחקר קיימת תקשורת אלחוטית אם החוקר או המכון הזמין, והיא מיועדת לעובדי המחקר.

ניתן להתחבר לרשת Eduroam המאפשרת גישה למאגרי מידע אוניברסיטאיים. יש צורך בשם משתמש וסיסמת Rumba. בהתחברות לרשת זו בשם המשתמש הפורמט הוא user@huji.ac.il במקום user%ra.