תוכנות חינם לסטודנטים

icon-samba.pngRumba

גישה למאגרי מידע אוניברסיטאיים ולכתבי עת שבהסכם עם האוניברסיטה, ושירותים אינטרנטיים כגון גישה למחשבי החווה מהבית ועוד

 

icon-office.pngOffice 365

חינם לסטודנטים פעילים. זיהוי על-פי חשבון AD (שם משתמש וסיסמה למחשבים בפקולטה)

 

icon-jmp.pngJMP

תוכנה לניתוחים סטטיסטיים - חינם לסטודנטים באוניברסיטה למחשב האישי בלבד. למחשבי מעבדות על החוקר לרכוש רישיון דרך מיקרו-חנות.

 

icon-more-programs.pngתוכנות נוספות

תוכנות נוספות, כגון Matlab ו-ArcGIS, שניתן להתקין אותן חינם עם רישיון אוניברסיטאי