תקשורת קווית Ethernet

סטודנטים יכולים להתחבר עם הלפטופ לרשת הקווית עם כבל רשת לשקעים המסומנים באדום שעליהם הכיתוב public. שקעים אלה קיימים בכיתות המחשב, בספריה ובחוות המחשבים. שקעים אלה מספקים אינטרנט ללא גישה למאגרי מידע אוניברסיטאיים. כדי לגשת למאגרי מידע אוניברסיטאיים יש להתקין את תוכנת SAMBA.

סטודנטים שהם עובדי מעבדה ומעוניינים להתחבר לרשת הקווית במעבדה שלהם, נדרשים להגיע עם הלפטופ לחוות המחשבים לרישום במערכת. הרשת הקווית במעבדות היא רשת מאובטחת אוניברסיטאית המאפשרת גישה למאגרי מידע אוניברסיטאיים ללא צורך בהתחברות ל- SAMBA. אם הסטודנט משתמש במתאם לכבל רשת rj-45, יש להגיע לחוות המחשבים עם המתאם. מומלץ להתקשר לוודא שיש חונך בחווה 08-9489884.