כללי התנהגות

עמדות המחשב הציבוריות בחווה, בספרייה ובכיתות המחשב הועמדו לרווחת הסטודנטים ואוכלוסיית הקמפוס לשימוש אקדמי ולקבלת תמיכה טכנית. כדי שכולנו נהנה מהשימוש במחשבים, אנא שמרו על מספר כללי התנהגות:

  • אסור להכניס מזון ושתייה לחווה, לספריה או לכיתות המחשב (מותר בקבוק מים עם פקק).
  • עמדות המחשבים נועדו לשימוש אקדמי בלבד. סטודנט שיעשה בהן שימוש שאינו לצורך אקדמי, יתבקש לעזוב מיידית את חוות המחשבים.
  • יש להישמע להוראות הצוות.
  • יש לשמור על הניקיון.
  • יש לשמור על ציוד המחשוב.
  • במרחבים שאינם מוגדרים "חדר שקט" מותר לדבר ולעבוד בקבוצות, אך כבדו את חבריכם והשתדלו לא להפריע ולא לשוחח בפלאפון בתוך החווה.