כיתת הדרכה

class-banner.jpg

בחווה יש כיתת הדרכה קטנה לשימוש חופשי של הסטודנטים המונה 6 מחשבים ללא מחיצות הפרדה ועם לוח מחיק לצורך למידה משותפת. כיתת ההדרכה אינה חדר שקט. השימוש בכיתת ההדרכה הוא חופשי על בסיס מקום פנוי וללא צורך בהזמנה מראש, מלבד בזמן בחינות באנגלית אשר נערכות בכיתת ההדרכה מעת לעת כפי שמפורסם על דף התלוי על דלת הכניסה.