פתרון בעיות נפוצות


מספור עמודים מעמוד נבחר במסמך Word 2007

מדריך זה מתאר כיצד ניתן להגדיר מספור עמודים מעמוד נבחר ולא מהעמוד הראשון המהווה ברירת מחדל של word 2007.
לשם כך יש לחלק את המסמך למקטעים, כאשר את המקטע הראשון לא נמספר ואת המקטע השני נמספר מעמוד הראשון.
נניח שאנו רוצים שהמספור יתחיל מעמוד 4. נעמוד על סוף עמוד 3 וניגש לתפריט page layout נלחץ Breaks ונבחר את האפשרות Next page .

בשלב זה המסמך נחלק ל -2 מקטעים, כאשר המקטע הראשון מסתיים בעמוד 3 והמקטע השני, אותו אנו מעוניינים למספר, מתחיל מעמוד 4.

ניגש לתפריט Insert ונבחר Header מהתפריט שנפתח נבחר את האופציה הראשונה blank. בכל עמוד במסמך נוספו חלונות של כותרת עליונה וכותרת תחתונה .

בסרגל הכלים העליון נבטל את הסימון link to previous כפי שמסומן בתמונה. פעולה זו מבטלת את הקשר בין המקטע הראשון כפי שהגדרנו בשלושת הדפים הראשונים ובין המקטע השני החל מעמוד הרביעי.


כעת ניגש לעמוד הראשון במקטע השני בו אנו מעוניינים להתחיל במספור.
ניגש לסרגל הכלים העליון ונלחץ page number, נבחר top of page ובאפשרויות שנפתחות לנו נבחר את מיקום הספרות הרצוי לנו ( במקרה הזה בחרנו plain number 2) .

כעת, כל שנותר הוא לקבוע את תחילת המספור שיתחיל ממספר 1. ניגש לסרגל הכלים העליון ונלחץ page number, נבחר format page numbers ובחלון שנפתח לנו נציין שהמספור יתחיל ממספר 1.

מספור עמודים מעמוד נבחר במסמך Word 2003

מדריך זה מתאר כיצד ניתן להגדיר מספור עמודים מעמוד נבחר ולא מהעמוד הראשון המהווה ברירת מחדל של word 2003.
לשם כך יש לחלק את המסמך למקטעים, כאשר את המקטע הראשון לא נמספר ואת המקטע השני נמספר מעמוד הראשון.
נניח שאנו רוצים שהמספור יתחיל מעמוד 4. נעמוד על סוף עמוד 3 וניגש לתפריט insert נבחר Break ונסמן את האפשרות Next page ונלחץ על אישור.

בשלב זה המסמך נחלק ל -2 מקטעים, כאשר המקטע הראשון מסתיים בעמוד 3 והמקטע השני, אותו אנו מעוניינים למספר, מתחיל מעמוד 4.

ניגש לתפריט View ונבחר Header and Footer . בכל עמוד במסמך נוספו חלונות של כותרת עליונה וכותרת תחתונה וכן סרגל כלים לעבודה מהירה.

בסרגל הכלים נבטל את הסימון link to previous כפי שמסומן בתמונה.

כעת ניגש לעמוד הראשון במקטע השני בו אנו מעוניינים להתחיל במספור. ניגש לתפריט Insert ונבחר Page numbers . נגדיר את המיקום והיישור של המספור כפי שמתואר בציור ולאחר מכן נלחץ על Format .

בחלון שנפתח נגדיר את מספור העמודים מ- 1 ונלחץ אישור לסיום.

הדפסת מצגות PowerPoint

במסמך הבא ננסה להסביר את האופנים השונים שבהם ניתן להדפיס מצגות PowerPoint. לחץ על תפריט קובץ ובחר בהדפסה.

בלחיצה על Print נפתח החלון הבא :


בחלון שנפתח מדפסת ברירת המחדל היא P-BLACK-CHAVA.
קיימות מספר דרכים להדפסת מצגות PowerPoint .
הדרך האחת היא להדפיס את המצגת בשיטת Slides , שפירושה הדפסה של כל שיקופית על דף נפרד.במידה ורוצים להדפיס יותר משיקופית אחת לכל דף , יש לבחור באפשרות Handouts ולבחור את מספר הדפים שיודפסו על כל דף.קיימת אפשרות נוספת להדפסה של מספר דפים על דף אחד דרך אפשרויות המדפסת. לוחצים על כפתור אפשרויות Properties ובתחתית החלון שנפתח בוחרים את מספר הדפים שרוצים שיודפסו בכל דף. יתרון השיטה היא בכך שגודל השקפים הקטנים על פני הדף יוצאים באופן יחסי יותר גדולים.

בחלון האפשרויות של המדפסת ניתנים לשינוי שני דברים עיקריים: האחד שינוי העימוד בין   Portrait שפירושו הדפסה לאורך ובין Landscape שפירושו הדפסה לרוחב. הדבר מתבצע ע"י כניסה לאפשרויות ובחירה בלשונית Basic.

בנוסף יש לשים לב שההדפסות כברירת מחדל יוצאות דו-צדדיות. במידה ורוצים לשנות את ההגדרות נכנסים ללשונית Finishing ומסירים את הסימון מהתיבה Print on Both Sides.

מעבר לכך אין צורך לבצע שום שינוי בשאר ההגדרות.

במידה והמצגת לא יוצאת מסיבה כלשהיא ניתן לנסות ולהדפיס אותה בעזרת בחירת דרייבר מדפסת אחר שנקרא P-BLACK-CHAVA-III הבחירה במדפסת הזו היא פחות מועדפת משום שרזולוציית ההדפסה בה היא כ-300 DPI , אולם יש סיכוי גדול יותר שההדפסה תצא.

הבחירה בדרייבר המדפסת מתבצע דרך החלון הראשי

יש צורך לשים לב שבהגדרות מדפסת הזו במידה ורוצים להדפיס מספר שקפים ע"ג דף אחד , ניתן לעשות זאת אך ורק ע"י בחירה באפשרות Handouts כפי שהוסברה קודם לכן ואין אפשרות להדפיס באפשרות השניה שצוינה.

יש לציין כי בכל מקרה מלבד הדפסה בצבע, יש לבחור בתחתית המסך באפשרות Pure Black and White   כפי שמופיע בתמונה .

על מנת שההדפסות תצאנה בצורה הטובה ביותר .


חזרה למעלה

הדפסה מ- JMP

כאשר באים להדפיס מתוכנת JMP ניתן לבצע זאת ישירות מהתוכנה, אולם הפלט יצא בזבזני ולא ניתן לעריכה. קיימת דרך נוספת להדפסה שמאפשרת עריכה והוספת מלל לטקסט. הדבר מתבצע ע"י מעבר ל Journal תחת תפריט Edit.


לאחר שקיבלנו את הפלט , בוחרים בתפריט "עריכה" ובוחרים ב- Journal. כעת יתקבל חלון חדש בנוסף על החלון הקיים שכותרתו Journal.


את קובץ ה Journal נשמור בפורמט שנקרא RTF. המסמך הזה ניתן לפתיחה ועריכה ע"י תוכנת Word.

חזרה למעלה

הודעה : "You do not have enough credit"

לפני שליחה להדפסה רצוי לוודא שקיימת יתרת דפים מספיקה על מנת לבצע את ההדפסה. ניתן לבדוק את יתרת הדפים ע"י לחיצה על האייקון "יתרת דפים" שממוקם בשולחן העבודה:

להזכירכם עלות הדפסה של דף צבע שוות ערך ל-5 דפי שחור לבן. במידה ונשלחה הדפסה ללא יתרה מספיקה תתקבל ההודעה הבאה :

טעינה של דפים לחשבון ניתן לבצע בעזרת שתי מכונות.
מכונה אחת ממקומת בחדר המדפסות של חוות המחשבים והשניה בכיתות אהרונסון בכיתה 16 .

שוליים נחתכים בהדפסה

לפני שליחה להדפסה רצוי לבצע פקודת הצג לפני הדפסה File -> Print Preview על מנת לוודא שהמסמך נמצא בשטח ההדפסה

במידה ושטח ההדפסה נחתך באחד מהצדדים , יש צורך לגשת לתפריט
File -> Page Setup

ולהקטין את רוחב השוליים בצד החתוך

הדפסה יוצאת בפונט לא קריא

במידה והדפסה יוצאת בפונט לא קריא ללא הבדל בין סוג המסמך הנשלח , יש צורך לשנות את פונט המסמך לפונט עיברי כגון: "אריאל" או " דיוד" על מנת שההדפסה תצא בצורה נכונה

הדפסה מ- ACROBAT

הדפסה של מספר עמודים ע"ג עמוד אחד

לפני שליחה להדפסה רצוי לוודא שקיימת יתרת דפים מספיקה על מנת לבצע את ההדפסה.
על מנת לבצע הדפסה של מספר עמודים ע"ג עמוד אחד מתוך תוכנת ה- Acrobat

יש צורך ללחוץ על כפתור Properties ולהכנס להגדרות המדפסת.
מתוך ההגדרות יש לבחור את מספר העמודים הרצוי וללחוץ על OK .

הדפסה יוצאת בפונט לא קריא

במידה ויוצאת הדפסה בפונט לא קריא מתוך תוכנת ה - Acrobat, יש לסמן את האפשרות Print as Image ואז ההדפסה תתבצע כתמונה ולא כקובץ Acrobat.

על מנת לשנות את ההגדרה נגשים לכפתור Advanced שנמצא בתחתית המסך

ובחלון שנפתח מסמנים את האפשרות "Print as Image"

הפיכת טקסט שנלקח מהאינטרנט

בהעתקת טקסט מתוך אתרי אינטרנט קיימת בעיה שאותיות העברית יוצאות הפוכות בהדבקה כגון: םולש במקום שלום. הפיתרון שניתן הוא בעזרת תוכנה שנקראת Html EasyHeb שנמצאת תחת ה- Programs על שולחן העבודה.

בפתיחת התוכנה מקבלים את המסך הבא :

בשלב הבא נעתיק את הטקסט מתוך אתר האינטרנט לתוך חלון התוכנה. מה שמתקבל זה המסך הבא :

בשלב הבא נלחץ על הכפתור בפינה השמאלית שמסומן בצבעים ירוק צהוב על מנת להפוך את הטקסט. בשלב הזה הטקסט הועתק לזיכרון המחשב והתוכנה ירדה אל שורת המשימות בצד הימני של המסך. כל שנותר לעשות זה להדביק את הטקסט במקום הרצוי על ידי פקודת "הדבק" .
לעזרה נוספת ניתן לפנות לחונך במשמרת.