פתרון בעיות נפוצות


מספור עמודים מעמוד נבחר במסמך Word 2016

מספור עמודים מעמוד נבחר במסמך Word 2007/2010

בעיות בחיבור Disk On Key למחשב

הדפסה מ- JMP

שוליים נחתכים בהדפסה

הדפסה מ- ACROBAT

הפיכת טקסט שנלקח מהאינטרנט
לעזרה נוספת ניתן לפנות לחונך במשמרת.