הוראות שימוש בסורקים \ OCR


הוראות שימוש בסורק Xerox

הוראות שימוש בסורק EPSON

הוראות שימוש בתוכנת OCR
לעזרה נוספת ניתן לפנות לחונך במשמרת.