הדפסה


בחוות המחשבים ישנן שלוש מדפסות לייזר: שתי מדפסות שחור-לבן ומדפסת צבע אחת. מדפסות שחור-לבן ומדפסות צבע נמצאות גם בספרייה ובכיתות המחשבים בבניין אהרונסון.
ניתן לשלם בעבור ההדפסה בכרטיס אשראי או באמצעות כרטיס חכם נטען.
ניתן לרכוש כרטיס חכם בחוות המחשבים במחיר של 20 ₪. הכרטיס החדש טעון ב- 15 ₪ , וניתן לטעון אותו בכל עת.

תעריפי הדפסה:
עמוד בשחור-לבן - 15 אג'
עמוד בצבע - 1 ש"ח.

ברירת המחדל של מדפסות שחור-לבן היא הדפסה דו-צדדי.
במדפסת הצבעונית, ברירת המחדל היא הדפסה חד-צדדית, אך ניתן לשנות להדפסה דו-צדדית.

ניתן להדפיס גם שקפים במרכז המחשבים. הדפסה על שקפים תתבצעת אך ורק על-ידי החונך במשמרת ולאחר רכישה של שקפים מתאימים באופן עצמאי. באותו אופן ניתן גם להדפיס על נייר Glossy.

לאחר שליחת ההדפסה ניתן להדפיס מכל מדפסת בפקולטה. המסמך נשמר בתור ההדפסות למשך 45 דקות.

הדפסה ממחשבים ניידים.

חסכו בנייר ובכסף:

  • לפני הדפסה, וודאו שגודל הדף הוא A4 ובצעו "הצג לפני הדפסה" (PRINT PREVIEW). אם המסמך ארוך, רצוי גם להדפיס עמוד אחד לבדיקה.
  • וודאו שבחרתם במדפסת הנכונה (שחור/לבן או צבע). באתחול המחשב, ברירת המחדל חוזרת לשחור/לבן.
  • אנא הניחו נייר משומש בתיבת המחזור או בסל המחזור. נא לא לזרוק אשפה שאינה נייר לסלי המחזור.