כיתות ומרכז המחשבים

מרכז המחשבים

כיתות מחשבים - בניין אהרונסון

בקמפוס קיימות 3 מעבדות מחשבים. המעבדות מותרות לשימוש רק כאשר לא מתנהל
בהן שיעור פרונטלי. מעבדות 16 ו- 17 נמצאות בבניין אהרונסון ומעבדה 18 (כיתת שקט)
נמצאת בקומה השנייה של בניין יק"א.
כיתה 16 פתוחה 24 שעות בכל יום, וכיתות 17 ו- 18 פתוחות בכל יום עד חצות.

אינטרנט קפה ומעונות