הדפסה דו-צדדית

. הדפסת ברירת המחדל בחווה היא מעתה הדפסה דו-צדדית

. File --> Print על מנת לשנות את ההגדרה של הדפסה דו-צדדית יש לגשת לתפריט

: נפתח החלון הבא

: ומקבלים את החלון הבא Properties לוחצים על כפתור

. וההדפסה תחזור לצאת על צד אחד "Print on both sides" על מנת לבטל את ההדפסה הדו-צדדית מסירים את הסימון מהתיבה


. לעזרה נוספת ניתן לפנות לחונך שבמשמרת

טלפון 08-9489884