נהלי שימוש כלליים


השימוש במחשבים מיועד לצרכים אקדמיים בלבד.
סטודנט שיעשה שימוש לצרכים שאינם אקדמיים יעמוד לדין מול וועדת משמעת!


תחילת עבודה

עבודה שוטפת

סיום עבודה

איתור עמדת מחשב פנויה בקמפוס

שימוש במחשבי הקמפוס- דף מידע
לעזרה נוספת ניתן לפנות לחונך במשמרת.