הוראות שימוש בצורבים


    הערות !

  • עמדות הצריבה מיועדות אך ורק לצריבת נתונים על גבי CD/DVD.
  • אין להעתיק דיסקים ואין לצרוב קבצי מוסיקה מהאינטרנט !
  • אין לצרוב ישירות מהרשת, לדוגמא Courses, Public יש להעביר את כל החומר לכונן D: ומשם לבצע את הצריבה.
  • אין צורך לשנות את מהירות הצריבה. היא נקבעת מעתה אוטומטית ע"י הצורבים.